+33 3.20.19.72.72 demex@demex.com

Мерилин

Product Description

Компир со цврсто месо. Издолжена форма, жолта кожа, жолто месо.

Можност за перење :
измиен, неизмиен

Кулинарен аспект :
Прилично добра отпорност на готвење
Категорија: А
Не потемнува по готвењето
Боја за пржење: златна

Вкусен аспект :
Идеален за готвење и пржење на пареа

has been added to the cart. View Cart